CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of microshutters for space physics applications

Klas Brinkfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik ; Extern) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Martin Wieser ; Stas Barabash
Eurosensors XX, Septemeber 17-20, Göteborg, Sweden Vol. 2 (2006), p. 126-127.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-18.
CPL Pubid: 25856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur