CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of metal mobility in MSW incineration ashes using water as the reagent

Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Karin Karlfeldt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Fuel (0016-2361). Vol. 86 (2007), p. 1983-1993.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Britt-Marie Steenari +46 31 772 2890 bms@chalmers.seDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 25855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur