CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure control for ingredient processing

Maud Langton ; G Richardson ; Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Gums and stabillisers for the food industry: 13th Gums and Stabilisers for the Food Industry Conference; Wrexham; United Kingdom; 20 June 2005 through 24 June 2005 p. 161-169. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 25854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur