CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of phenol on graphite(0001) and α-Al2O3(0001): Nature of van der Waals bonds from first-principles calculations

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Øyvind Borck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Extern) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 155402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 25850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur