CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of methanol and methoxy on the α-Cr2O3(0001) surface

Øyvind Borck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Extern) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Physics: Condensed Matter Vol. 18 (2006), 48, p. 10751.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 25848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Kvantkemi

Chalmers infrastruktur