CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Minimum Mean Square Error Estimation and Mixture-based Approach to Packet Video Error Concealment

Daniel Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Icassp 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur