CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Qualitative Analysis of Video Packet Loss Concealment with Gaussian Mixtures

Daniel Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Icassp 2006, 14-19 May, France Vol. 2 (2006), p. II-961 - II-964.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur