CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmitter comparison and unequal bit error probabilities in coherent QPSK systems

Hongxia Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Optical Fiber Communication Conference and the National Fiber Optic Engineers Conference p. OTuH2. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Anaheim, March 25-29Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 25844

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On interference suppression techniques for communication systems