CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipative trapped electron modes in low shear stellarator plasmas

Maqsood Naseem (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Mikael Persson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Annual meeting RUSA, April 20-21, Nyköping , (2004) (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur