CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and Improvement of Product Modularization Methods - Their ability to deal with complex products

Tobias Holmqvist (Institutionen för arbetsorganisation) ; Magnus Persson (Institutionen för arbetsorganisation)
Journal of Systems Engineering Vol. 6 (2003), 3, p. 195-209.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur