CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bayes-Optimal Estimation of GMM Parameters for Speaker Recognition

Guillermo Garcia (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Sung-Kyo Kyo
LNAI Collection 'Speaker Classification' (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the Design and Performance Evaluation of Speaker Recognition Systems