CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave performance of varactors based on nanostructured BSTO films

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; John Berge (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
WS7 (EuMC-2006) Nanostructure Ferroelectric Films for Tuneable Microwave and Related Components, G-Mex/MICC Exhibition & International Conference Centre, Manchester UK (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur