CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Potential of Thin Film Ferroelectric Varactors for Applications in Large Microwave Arrays

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS 2006), San Diego, 17-19 January 2006. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur