CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel-Plate Ferroelectric Varactors in Tunable Microwave Devices

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
IMS2006 Workshop on Frequency-Agile Radio: Systems and Technologies (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2007-05-02.
CPL Pubid: 25824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur