CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunable paraelectric films for millimeter wave & Terahertz applications

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
Work-shop on Tunable Ferroelectrics, February 1– 4, 2006, Chateau-d’Oex, Switzerland (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 25822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur