CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of SiO2, Pt and Pt/Au templates on microstructure and permittivity of Ba0:25Sr0:75TiO3 films

Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
J. Appl. Phys Vol. 100 (2006), p. 114116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur