CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of complex sources for dosimetry applications

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Lovisa Nord ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Rudolf Kopecký ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2006, Uppsala, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur