CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate and phytate-degrading enzymes in oats

Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
J Swedish Seed Ass Vol. 116 (2006), 1-2, p. 3-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 25817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur