CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate content is reduced and betaglucanase activity suppressed in malted barley steeped with lactic acid at high temperature

Ann-Katrin Haraldsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Rimsten ; Marie Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Roger Andersson ; Per Åman ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of the Science of Food and Agriculture Vol. 84 (2004), p. 653-662.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 25816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur