CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-electron transistor of a single organic molecule with access to several redox states

Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Andrey Danilov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; M. Hjort ; J. Cornil ; J.-L. Bredas ; N. Stuhr-Hansen ; P. Hedegard ; T. Bjornholm
Nature Vol. 425 (2003), 6959, p. 698-701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 25815