CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DC field and temperature dependent acoustic resonances in parallel-plate capacitors based on SrTiO3 and Ba0.25Sr0.75TiO3 films. Experiment and modeling

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
J. Appl. Phys. Vol. 99 (2006), p. 124112-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur