CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economic Value of IPR for Business

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Conference “IPR at the crossroads - Evaluation, Regulation and Enforcement in the European Union” (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: IPR, Internal marketDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur