CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intellectual Asset Management - Technology Strategies and Transactions

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Workshop in Technology Management for Technologists in Enterprise Ireland, Dublin, May 8, 2006, arranged by National Institute of Technology Management, Ireland (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Intellectual Asset Management, Technology StrategiesDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur