CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IP regimes related to open innovation

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
EITIM Forum, Nice, January 16, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: IP regimes, Open innovationDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur