CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intellectual property rights for governance in and of innovation systems

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Intellectual Property Rights: Innovation, Governance and the Institutional Environment / edited by Birgitte Andersen Chapter 10, p. 311-343. (2006)
[Kapitel]

Nyckelord: IP, Intellectual property, innovation systemsDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2007-04-17.
CPL Pubid: 25800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur