CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fair And Reasonable Royalty Rate Determination - When Is The 25% Rule Applicable?

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Les Nouvelles Vol. XLI (2006), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: royalty rate, 25 percent ruleDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 25798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur