CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Crack Growth in Ductile Iron

Kenneth Hamberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Marie Mörtsell ; Anders Björkblad ; Jack Samuelsson
Component Design by Castings, VTT Symposium 237 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2011-09-19.
CPL Pubid: 25795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur