CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Medias bild av "hållbart byggande"

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Miljöforskning 6, (2002)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Institutionen för bygg- och miljöteknik

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur