CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Solidification Sequence of ductile iron Castings containing Chunky Graphite

Richard Källbom ; Kenneth Hamberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Materials Sceince and Engineering A Vol. 413-414 (2005), 15, p. 346-351.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2007-05-14.
CPL Pubid: 25791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur