CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dags för rannsakan, byggbranschen!

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Miljö och Utveckling Vol. 18 (2006), 3, p. p.15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur