CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strong electronic coupling between single C60 molecules and gold electrodes prepared by quench condensation at 4 K. A single molecule three terminal device study

Andrey Danilov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kafanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thomas Bjornholm
Faraday Discussions Vol. 131 (2006), p. 337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25787