CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near Field Modeling of Complex Sources

Lovisa Nord (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Bioelectromagnetics Society (BEMS) 28th Annual Meeting, June 11-15, 2006, Cancun, Mexico (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur