CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vertical wrap-gated nanowire transistors

Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Lars-Erik Wernersson ; Truls Löwgren ; Lars Samuelson
Nanotechnology Vol. 17 (2006), 11, p. 227-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 25783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur