CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New wood fiber-based products through alteration of kraft pulp characteristics

Margareta Söderqvist-Lindblad ; Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Helena Fock (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Merima Hasani (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Åsa Östlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Workshop on Chemical Pulping Processes, November 14-15 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 25780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur