CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymer-Stabilized Orthoconic Antiferroelectric Liquid Crystals

Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; David Elfström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sven T. Lagerwall ; Roman Dabrowski
Ferroelectrics Vol. 344 (2006), p. 177-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Antiferroelectric liquid crystals, polymer stabilization, electroopticDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2010-09-03.
CPL Pubid: 25776