CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tribological investigation of coatings for artificial joints

Mohammed Hoseini ; Anders jedenmalm ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Intern. Conf. Mechanics of Biomaterials & Tissues (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur