CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The professionalization of project managers

Sven Gunnarson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Anneli Linde (Institutionen för byggnadsekonomi)
Nordic Seminar on Construction Economics and Organization, April 12-13 1999, Göteborg, Sweden (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25770

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur