CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standardization and creativity in projects: Are they compatible?

Sven Gunnarson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Anneli Linde (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Christine Räisänen (Institutionen för byggnadsekonomi)
Proceedings of IPMA International Symposium and NORDNET "Project Management Creativity", May 31 - June 1 2001, Stockholm, Sweden (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur