CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standardization and knowledge creation: Are they compatible for multi-project organizations?

Christine Räisänen (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Sven Gunnarson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Anneli Linde (Institutionen för byggnadsekonomi)
16th Nordic Conference of Business Studies, August 16-18 2001, Uppsala, Sweden (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur