CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational methods for modeling of complex sources

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Lovisa Nord (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 27 (2008), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2008-05-28.
CPL Pubid: 25765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Complex source modeling for electromagnetic dosimetry


Phase Retrieval Methods for Electromagnetic Source Modeling