CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supremica - An Integrated Environment for Verification, Synthesis and Simulation of Discrete Event Systems

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Robi Malik
Proceeding os the 8th Workshop on Discrete Event Systems (WODES'06), Ann Arbor, MI, USA p. 384-385. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur