CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gene expression profiling in single cells from the pancreatic islets of Langerhans reveals lognormal distribution of mRNA levels

M Bengtsson ; Anders Ståhlberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; P Rorsman ; Mikael Kubista (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Genome Res Vol. 15 (2005), 10, p. 1388-1392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 25755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur