CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron Transfer Dynamics of Bistable Single-Molecule Junctions

Andrey Danilov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kafanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Karsten Flensberg ; Thomas Bjornholm
Nano Letters Vol. 6 (2006), 10, p. 2184-2190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25754