CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pooling individual experiential narratives to enhance organisational learning

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings of the joint international symposium of CIB W55/W65/W86 "Construction in the XXI century: Local and global challenges", October 17-20 2006, Rome, Italy (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 25751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur