CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro accessibility and intake of Β-carotene from cooked freen leafy vegetables and their estimated contribution to vitamin A requirements

Generose Mulokozi (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ellen Hedrén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Plant Foods Hum Nutr Vol. 59 (2004), 1, p. 1-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur