CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of dietary iron intake on anaemia in Tanzanian school choldren

Simon Tatala (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; G Ndossi ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
SAJCN Vol. 17 (2004), p. 94-100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur