CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mätning av prestation och verksamhet i stora organisationer: en studie av ett svenskt byggföretag

Peter Samuelsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-976181-2-8.- 15 s.
[Rapport]

CMB-rapport (Centrum för management i byggsektorn)Denna post skapades 2007-01-18.
CPL Pubid: 25747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur