CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från vision till verklighet - om översättningsprocesser i mötet mellan Bo01s hållbarhetsidé och byggprocessen

From Vision to Reality: On Translation Processes in the Meeting Between Bo01's Idea of Sustainability and the Building Process

Ulrica Wallström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 115 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: hållbar utveckling, hållbart byggande, idé, Bo01, Kvalitetsprogram Bo01, förändring, byggprocess, översättningsprocessDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-01-13
Tid: 13.00
Lokal: 13.00 Seminarierum 2003/2004, Sven Hultins gata 8, Chalmers

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology Lic 2005:9