CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 2D Ray Tracing Model of Ultrasonic Wave Propagation in an Anisotropic Weld

Qingwei Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 48 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: anisotropic weld, probe model, ray tracing, FEM, wave propagationDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-07
Tid: Ome
Lokal: Omega, Hörsalsvägen 7A, Chalmers