CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolism of extracellular inositol hexaphosphate (phytate) by Saccharomyces cerevisiae

Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Jenny Veide (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Int J Food Microbiol Vol. 97 (2004), 2, p. 157-169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 25741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Cellbiologi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur